Widerøe har vunnit Samferdselsdepartementet trafikupphandling för Finnmark och Nord-Troms. Det nya avtalet gäller för perioden 15 april 2013-31 mars 2017.

Avtalet omfattar två trafikområden.
Trafikområde 1: Linjerna mellan Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest och Alta.
Trafikområde 2: Hasvik-Tromsø, Hasvik-Hammerfest och Sørkjosen-Tromsø