PUB-huset, lunch- och tesalong 1925

Läs artikeln »