BusinessClass har idag uppdaterat våra Facebook sidor med nytt utseende och del nya funktioner. För dig som bor utanför Sverige kan skillnaden bli som störst.

BusinessClass sidor har nu blivit verifierade av Facebook, något som ofta är förunnat kända varumärken, företag och kändisar.

Vi har också blivit en global sida där läsare automatiskt hamnar på den sida som passar bäst språkmässigt; en norsk läsare hamnar numera automatiskt på BusinessClass.no på Facebook. Detta kan få effekter för dig som bor utomlands och vill följa oss på t ex svenska. Du har möjlighet att manuellt välja vilken sida/språk du vill se genom att klicka på ”byt region” enligt bilden ovan.

Sedan i höstas finns BusinessClass i flera länder och på flera språk. En stor del av utvecklingsarbetet inom teamet har gått till att förenkla processerna för att sprida innehåll till läsare spridda över Norden. Under de närmaste fyra månaderna kommer ni börja se resultatet av detta arbete både på nyhetssidor, forum och social media.