Med anledning av säkerhetsläget avråder Utrikesdepartementet från alla icke nödvändiga resor till Bahrain.

Beslutet togs den 19 februari 2011 och gäller tills vidare.