SJs nattåg mellan Stockholm och Malmö har flera gånger varit hotad. Men en sista kraftsatsning har gett effekt, enligt SJ har antal nattågsresenärer under 2015 ökat med 65 procent jämfört med år 2014 och därför har man beslutat att fortsätta med nattågstrafiken även under 2016.

– Att resandet ökat med 65 procent jämfört med föregående år är en fantastisk utveckling, säger Björn Nilsson, vd SJ Norrlandståg med ansvar för SJs nattågstrafik.

Under maj månad vände ekonomin på nattåget Stockholm-Malmö till att gå med vinst, vilket var första gången på flera år. En anledning tror man på SJ är den senarelagda avgången som flyttats från 21.30 till 23.14.

Det nuvarande beslutet gäller fram till december 2016.