Den sista augusti stänger SJs resebutik i Resecentrum på Växjö station. Anledningen uppges vara dålig lönsamhet enligt SJs presschef. Ytterligare fem resebutiker är på gång att stänga, däribland Hässleholm. Vilka de övriga är framgår inte.