SJ vill göra tåget mer tillgängligt och mer attraktivt och väljer därför att justera priserna på snabbtågen. Prissänkningen är ett första led i en större översyn av prisstrukturen under hösten och en del av den omorganisation som just nu görs i SJ.

Rent praktiskt innebär det att lägstapriset i första klass sänks från 395 kronor till 295 kronor, dessutom sänks priset på återbetalningsbara biljetter i både första klass och andra klass med upp till 15 procent.

– Vårt förbättringsarbete, som inleddes vid årsskiftet, har bidragit till sänkta kostnader och ett högre resultat. Nu låter vi det komma våra kunder till godo i form av lägre priser, säger Crister Fritzson, vd SJ AB. Det är i enlighet med vår strategi och naturligtvis ett led i att stärka vår marknadsposition. Vår ambition är att göra allt för att tåget ska bli mer lättillgängligt och attraktivt jämfört med andra transportslag, fortsätter Crister Fritzson.

Den nya organisationen trädde i kraft den 1 maj i år, när omställningsarbetet är helt implementerat räknar SJ med att både vara mer en mer effektiv organisation och att kunna erbjuda ett starkare och mer attraktivt erbjudande till kunderna.

Foto: Stefan Nilsson, SJ