Den 15 december återupptar SJ trafiken på Västkustbanan mellan Göteborg och Malmö via Halmstad, Helsingborg och Lund. Det blir sju tåg per dag i vardera riktning som kommer trafikeras tågtyperna SJ 2000 och SJ 3000. Restiden mellan Göteborg och Malmö blir två timmar och 30 minuter.

– Vi är glada för att åter kunna hjälpa människorna i västra och södra Sverige med transporter i vardagen och på fritiden, säger SJs VD Crister Fritzson. Han anser också att desto fler tågoperatörer på marknaden, desto fler människor som ställer bilen och väljer bort flyget.

På TUR-mässan i Göteborg tidigare i år fick Crister Fritzson frågan vilken som var hans favorittågsträcka i Sverige, det visade sig lustigt nog vara en sträcka som SJ inte trafikerade, Västkustbanan. Nu får han åter sin favoritlinje i egen regi.