Från och med den första december så är reglerna för intjäning ändrade för biljetter i SAS Go som inte är flexibla. Detta kommer radikalt ändra förutsättningarna för många att kunna uppnå status i Eurobonus. Av någon anledning så presenterades inte denna information på något av de s.k. Diamondmöten som nyligen hölls i Oslo, Stockholm och Köpenhamn. Biljetter bokade och betalda innan första december påverkas inte. Det är själva intjäningen som försämras, medan antal segment räknas som tidigare.

På forumet diskuteras detta och vad det kommer innebära och hur det kan påverka resandet för en del framgent. Blanda annat här.