Ankomst

Vid uthämtning av bagaget, visade sig att min resväska hade fått en skada. Jag anmälde detta vid SAS ankomstservice som genast hjälpte mig på ett vänligt och snabbt sätt att få en ny väska. Det är tredje gången på ett år som detta inträffar och SAS har alltid hjälp mig på ett vänligt och smidigt sätt.

Slutsats

SAS håller alltid god service när det ”strular lite”