Slutsats

Terror, politisk instabilitet och en allmänt osäker verklighet har under de senaste åren fått tuister på flykt från många populära destinationer. Trenderna visar tydliga tecken på att turister i en allt större utsträckning prioriterar säkerhet när de planerar sina resor. Detta har blivit ett faktum som visat sig gynna europeiska resmål och framförallt de som allmänt betraktas som skonade från konflikter samt inre och yttre hot. Frasen ”Hotbildsnivå” har sällan eller aldrig funnits i det allmänna medvetandet så mycket som just nu.

Länder i norra Afrika så som Tunisien och Egyptien är två exempel på länder som sett en kraftig minskning av turism. Till och med Turkiet, som länge varit en absolut favoritdestination för europeer och inte minst svenskar har sett dalande trender på grund av de många oroligheterna som skakat landet.

I norra Afrika handlar det främst om spåren av den arabiska våren och hotbilden från terrorgruppen IS. Medan Egyptien brottas med ett inrikespolitiskt explosivt läge har omvärlden nåtts av fasansfulla bilder av mördade badturister i Tunisien. Det omåttligt populära turistmålet Turkiet har samtidigt drabbats av försök till statskupp samt åtskilliga terrorattentat, bland annat mot landets största flygplats.

Det är framförallt det faktum att turister blivit en vanlig måltavla för dagens aktiva terrorgrupperingar som har bidragit till en extra vaksamhet och i förlängningen också ett förändrat resemönster. Allt fler undersökningar bland resande visar på en högre medvetenhet vid val av semesterort. Med en allt mer orolig omvärld har den personliga  säkerheten kommit att bli en viktig faktor. Enligt en Sifoundersökning från i år uppgav hela 41 procent av svenskarna att terrorattacker satt avtryck i deras val av resmål under föregående år. Siffran i sig är ett exempel på en anledning bakom de förändrade turistströmmarna.

Medan världen utanför skakat har den lilla trygga önationen Malta upplevt en smärre turistboom. Sedan turistdestinationernas säkerhetslägen och terrorhotnivåer börjat vägas in i semesterfirarnas val pekar kurvorna stadigt uppåt. Enligt organisationen European Travel  Commissions lista över de snabbast växande destinationerna i Europa placerar sig Malta så högt upp som en tredjeplats. En titt på listan som toppas av Island bekräftar bilden av att det är trygga europeiska destinationer som vinner mark i kampen om turisterna. Den allmänna hotbilden mot Malta är till exempel betydligt lägre än i Sverige, för att inte tala om de tidigare nämnda länderna som Turkiet, Egyptien och Tuinisien som anses ha överhängade risker samt tidigare oroligheter i färskt minne.

För 2016 noterade Malta en ökning av besökare på imponerande 23 procent, en trend som av allt att döma ser ut att stärkas under 2017. Vad som kan noteras är att tyskarna, en av de allra viktigaste grupperna av turister i allt större utsträckning väljer Malta. Bara under de första fyra månaderna under 2017 syntes en ökning på över 60 procent av anländade tyskar till ön. Överlag pekar European Travel  Commissions rapport på att europeiska turistdestinationer i en hastig takt fortsätter att ta hand om de ”nya” turistströmmarna.

För de många turister som charmas av Malta finns dessutom alla möjligheter att för den som vill bosätta sig och skapa ett liv på ön. Många svenskar har den senaste tiden upptäckt möjligheterna och fördelarna med att besöka, arbeta eller bosätta sig på Malta. Bland den lilla önationens dryga 400 000 invånare utmärker sig svenskarna bland de allra största minioriteterna av fast boende. Utöver det uppenbart behagliga klimatet lockar Malta sedan länge med den förmånliga skatten. Skattesystemet erbjuder för privatpersoner en knappt halverad skattesats jämfört med Sverige på cirka 15 procent. Men det är framförallt den oerhört gynnsamma företagsskatten på omkring 5 procent som ligger till bakgrund till den stora ökningen av inflyttande. Reglerna har underlättat för ett stort antal företag inom iGaming och spelindustrin att etablera sig och Malta är idag branschens självklara centrum i Europa. Det blomstrande företagsklimatet har i sin tur har skapat en uppsjö av nya arbetstillfällen för utlänningar. Spelbolag och företag relaterade till iGaming erbjuder bland annat tjänster inom kundtjänst, försäljning, copywriting, datataknik och oddssättning. Bland de mer kända företagen återfinns Betsson och Unibet men även nystartade aktörer inom iGaming som Voodoo Dreams utmärker sig.

Ytterligare faktorer som bidragit till den stora inströmningen av europeer och svenskar är att Malta sedan 2004 är medlem i EU, vilket gör det enkelt att skaffa arbetstillstånd, samt att ett av landets officiella språk är engelska. Att Malta ses som en trygg destination för turister i kombination med de många fördelarna för utländska företag och arbetskraft gör det på många sätt till ett land i den yttersta framkanten.