Den 26 oktober i år skapas både en ny inrikeslinje och en ny utrikeslinje i södra Sverige. Det är Sparrow Aviations nuvarande Berlinlinje som flyttas från Kristianstad till Halmstad och skapar den nya linjen Halmstad-Kalmar-Berlin. Samtidigt öppnar flygbolaget linjen Stockholm Arlanda-Halmstad, en linje som fram till sommaren trafikerades av Nextjet.

Sträckan Halmstad-Arlanda kommer att trafikeras med två turer om dagen på vardagarna, och en tur på söndagar.

Linjen Halmstad-Kalmar-Berlin kommer trafikeras med en avgång på fredagar och en på söndagar. Det kommer vara möjligt att boka alla kombinationer – Halmstad-Berlin, Kalmar-Berlin och enbart Halmstad-Kalmar.

Biljetter för de nya linjerna finns att boka från 10 september.