Från 9 januari introduceras en ny tidtabell på linjen Rygge-Stavanger. Morgonflygningen från Rygge till Stavanger tidigareläggs medan kvällsflygningen från Stavanger till Rygge senareläggs. På detta sätt får dagspendlare mer tid för en heldag i Stavanger.