Marbella kommun har gett klartecken till byggande av en ny helikopterplatta i staden. Målsättningen är att inom kort starta en reguljär helikopterförbindelse mellan Malaga flygplats och Marbella för att förenkla för turister och besökare att ta sig mellan Marbella och flygplatsen, en distans på ungefär 5 mil.

Helikopterplattan anläggs i en park vid El Pinillo och får en anläggning med en terminal på totalt 5000 kvadratmeter.