I veckan meddelade SJ att deras snabbtågssatsning mellan Stockholm och Oslo skulle stoppas. Anledningen var att norska Jernbaneverket skulle göra ett två och ett halvt år långt kontaktledningsbyte på sträckan Lillestrøm-Kongsvinger-svenska gränsen med arbete huvudsakligen på dagtid och med reducerad hastighet som följd. SJ bedömde att det inte var möjligt att driva trafiken på det sätt som var tänkt och stoppade projektet.

Men nu backar Jernbaneverket, kontaktledningsbytet skjuts upp i minst två år och SJ kommer starta upp trafiken som det var tänkt, med samma startdatum som tidigare kommunicerats den 9 augusti. SJ kommer även bli delaktig i planeringen av underhållsarbetet för att minimera påverkan på trafiken.

– Ett fantastiskt besked för oss och alla de tusentals resenärer som köpt biljetter till våra snabbtåg mellan huvudstäderna, säger SJs vd Crister Fritzson. Den positiva dialogen mellan SJ och de norska myndigheterna har varit avgörande. Jernbaneverket och Samferdselsdepartementet snabba och kraftfulla agerande visar att de värnar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett miljö- och klimatriktigt resealternativ. Beskedet är positivt för hela regionen.

Linjen kommer trafikeras med tre dagliga avgångar i vardera riktning med X2000.