Diskmaskiner i hemmen har funnits i många decennier, men ombord på flygplan har man fått lasta glas och porslin för att klara samtliga måltider – fram till nu.

Lufthansa Technik, ett dotterbolag i Lufthansagruppen, har utvecklat en särskild diskmaskin för användning ombord på flygpla, som man valt att kalla ”Dishwashair”. Diskmaskinen passar i galleyt på de flesta vanliga kommersiella flygplan och nyttjar den existerande vattenförsörjningen och avloppshanteringen ombord med enkel inkoppling. Maskinen är dessutom både vatten- och energisnål och slutför en full maskinkörning på sex minuter med tre liter vatten.

För att ytterligare effektivisera hanteringen ombord är diskmaskinen konstruerad för att rymma de korgar och lådor som används för förvaring i galleyt och i serveringsvagnarna.

Några av Lufthansa Techniks VIP-kunder har redan beställt diskmaskinen till sina flygplan men förhoppningen från företagets sida är att även några av de kommersiella flygbolagen ska nappa på lösningen. I synnerhet på långflygningar med 2-3 måltider och snacks mellan dessa kan det innebära en påtaglig besparing i den mängd porslin och glas som behövs ombord.

Lufthansa Technik dishwasher

Lufthansa Technik ”Dishwashair”

Foto: Lufthansa Technik