Londons tunnelbana är den äldsta i världen. Nyligen fyllde tunnelbanesystemet 150 år och flera projekt pågår för att modernisera och uppgradera linjenätet. För att ytterligare öka kundnöjdheten har TfL, Transport For London, infört restidsgaranti för tunnelbanan, Docklands Light Railway (DLR) samt pendeltågen i Greater London. Restidsgarantin för tunnelbanan börjar gälla redan efter 15 minuter.

Garantin är inte riktigt så omfattande som i exempelvis Stockholm där även taxiresor betalas vid större förseningar, men det fulla biljettpriset betalas i alla fall tillbaka.

Restidsgarantin börjar gälla efter 15 minuter på tunnelbanan och DLR och efter 30 minuter på övriga lokaltåg och pendeltåg. Garantin gäller inte vid säkerhetsincidenter, sjukdomsfall och förseningar orsakade av väder.

För att få återbetalning fyller man i ett formulär på TfLs webbsida. Pengarna betalas normalt tillbaka inom en vecka.