Den 1 oktober blir även LAN Colombia medlem i alliansen One World. LAN Colombia kommer gå med som en så-kallad affiliate member. LAN Airlines har varit medlem i alliansen sedan år 2000 och sedan dess har även dotterbolagen LAN Argentina, LAN Ecuador och LAN Peru gått med i One World. Med LAN Colombia som medlem är nu samtliga dotterbolag en del av One World. Det enda undantaget är TAM som först under andra kvartalet 2014 kommer lämna Star Alliance för medlemskap i One World.