I slutet på oktober påbörjas byggandet av Ringbanan som innebär att Helsingfors flygplats i Vanda får tågtrafik till centrala Helsingfors.

Byggandet kommer ske 30-40 meter under landningsbanorna och väntas vara klart i slutet på 2014, det kommer dock inte bli någon påverkan för varken flygresenärer eller lokalbefolkning.

Ringbanan väntas kunna tas i bruk under sommaren 2015.