Nu har den nya terminalen öppnat i Oslo.

Oslo Lufthavn Gardermoen har expanderat ordentligt och har nästan blivit dubbelt så stor som tidigare. Hela 117.000 kvadratmeter extra har man fått och flygplatsens kapacitet beräknas nu att vara 32 miljoner resande om året.

Vid öppningen blev det påpekat av norska kommunikationsministern Ketil Solvik-Olsen att ”detta är ett prestigeprojekt som har öppnat utan förseningar och utan att överskrida budgeten”. Nya delen har samma formspråk som den del av Gardermoen du kanske redan har flugit från och till många gånger med luftig atmosfär och ganska brett mellan gaterna – och med trä och betong som bärande designelement. ”Vi har gått efter en klar nordisk stil” sa Ketil Solvik-Olsen ”man ska inte tvivla på vilket land man har kommet till när man har landat”.

w5i3aqhm5legpcetxjks

Foto: Avinor/ Espen Solli

Som en del av projektet har man etablerat ett termiskt snölager. Här samlar man in snö under vintern som lagras under träflis. När temperaturen stiger används det kalla smältvattnet till att att kyla ner den nya avdelningen. För att värma upp terminalen använder man bland annat bergvärme, och tillsammans med effektiv isolering och andra åtgärder är resultatet en terminal som nästan inte använder energi alls på att värmas upp eller kylas ner.

Avinors högsta chef Dag Falk-Petersen var också på plats och han sa ”under arbetet med den nya terminalen har vi nästan inte fått klagomål från våra resande alls och lägg märke till att Gardermoen under byggnadsperioden har fått utmärkelsen ”Europas mest punktliga flygplats” tre år i rad. Vi kan vara stolta” sa han.

thiy6hkeipdles3vnsof

Fakta om Gardermoen:

Kapacitet: 32 miljoner resande om året
Antal nya kvadratmeter: 117.000
Totalt antal kvadratmeter: 265.000
Nya gater: 11 nya fasta gater
Nya uppställningsplatser på plattan: 10 stycken
Antal nya restauranger: 37
Antal nya kiosker: 10
Antal nya butiker: 21