Under vinterhalvåret 2013-2014 startade Swiss upp ett flertal nya linjer mellan Skandinavien och Geneve, inte minst för att transportera semesterresenärer till populära skidorter i området. Swiss har nu beslutat att återuppta trafiken även under kommande vinter från fyra städer i Skandinavien.

Göteborg-Geneve och Oslo-Geneve är de linjer som återkommer, båda med trafikstart 13 december 2014. Stockholm-Geneve och Köpenhamn-Geneve trafikeras även under sommaren men kommer få något förändrad tidtabell i samband med att vintertidtabellen börjar gälla den 26 oktober 2014. Köpenhamn-Geneve reduceras till fem avgångar per vecka medan Stockholm-Geneve trafikeras med tre avgångar per vecka, på förändrade veckodagar.

Tidtabellen ser ut som följande:

Oslo-Geneve (från 13 december 2014)
LX 1239 13.25-16.05, tisdagar, torsdagar och lördagar

Geneve-Oslo (från 13 december 2014)
LX 1238 10.15-12.45, tisdagar, torsdagar och lördagar

Göteborg-Geneve (från 13 december 2014)
LX 1237 16.35-18.55, lördagar

Geneve-Göteborg (från 13 december 2014)
LX 1236 13.40-15.50, lördagar

Stockholm-Geneve (tidtabell från 26 oktober 2014)
LX 1233 14.40-17.20, torsdagar, lördagar och söndagar

Geneve-Stockholm (tidtabell från 26 oktober 2014)
LX 1232 11.20-14.00, torsdagar, lördagar och söndagar

Köpenhamn-Geneve (tidtabell från 26 oktober 2014)
LX 1287 11.40-13.45, måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar

Geneve-Köpenhamn (tidtabell från 26 oktober 2014)
LX 1286 09.00-11.00, måndagar, onsdagar, torsdagar, fredagar och söndagar