Totalt 3,3 miljoner passagerare reste under september 2014 till eller från någon av Swedavias tio flygplatser. Det innebär en ökning med 163.000 passagerare eller fem procent jämfört med samma månad år 2013. Antal utrikespassagerare uppgick till 2,1 miljoner, en ökning med sex procent jämfört med 2013. Antal inrikespassagerare uppgick till 1,2 miljoner, en ökning med tre procent.

Under de nio första månaderna 2014 har inrikesresandet ökat med sex procent och utrikesresandet med åtta procent. Under denna period reste totalt 26,9 miljoner passagerare, 17,3 miljoner utrikes och 9,6 miljoner inrikes.

– Den starkt positiva trenden visar vilken betydelse flygresandet har för svensk tillgänglighet, både inrikes och till övriga världen. Utrikesresandet har ökat under lång tid, och nu är trenden för inrikesresor med flyg också tydligt positiv, säger Torborg Chetkovich, koncernchef för Swedavia.