Medlemmar i SAS Eurobonus kan nu boka bonusresor hos alla medlemsbolag i Star Alliance online. Det är ett visst framsteg, men man bör vara på det klara med att bonusresorna hos andra bolag än SAS blir 18 procent dyrare när du bokar i första- eller affärsklass.

Ändringen, som träder ikraft idag, innebär att det inte kommer att krävas fler poäng än tidigare för att boka en bonusresa med SAS. Reser du i ekonomiklass med andra flygbolag i alliansen så kräver inte det fler poäng än tidigare.

Många medlemmar i Eurobonus är missnöjda med att SAS devalverade intjäningen av poäng i programmet. Läs mer om det här.

– Vi vet sedan tidigare att tillgången till bonusresor i hela Star Alliance är något som våra medlemmar värdesätter och vi stärker vårt program ytterligare, säger Johan Mägi, ansvarig för Eurobonus.