Den kalla julimånaden gjorde att många svenskar valde att fly Sverige och detta blev tydligt när Swedavia offentliggjorde statistiken för juli. Totalt ökade antalet resenärer på Swedavias flygplatser med nio procent jämfört med juli 2014 och utrikesresandet ökade med hela tio procent. Totalt 3,4 miljoner passagerare reste till eller från någon av Swedavias flygplatser under juli.

På Landvetter passerade för första gången över en halv miljon utrikespassagerare under juli och den totala siffran uppgick till strax över 591.000 passagerare. Det innebar en 30-procentig ökning men även med den överflyttade trafiken från Göteborg Säve borträknad innebär det fortfarande enligt Swedavia en ökning med åtta procent. Stört ökning blev det på linjerna till London med 64 procent.