Regeringen gav idag sitt godkännande att undersöka möjligheterna att införa US preclearance på Arlanda flygplats. Om detta blir verklighet innebär det att amerikansk gränskontroll införs redan på Arlanda, före avgång, och att man som resenär efter landning i USA i stort behandlas som en amerikansk inrikesresenär och slipper nuvarande formaliteter och långa köer.

För att US preclearance ska kunna införas krävs slutligt godkännande från både svenska och amerikanska myndigheter. Från Swedavias sida bedömer man att den praktiska byggprocessen på Arlanda med alla nödvändiga förberedelser kommer ta ungefär två år.

Arlanda flygplats ägare, Swedavia, är mycket positiva till ett eventuellt införande då det kan locka fler flygresenärer att flyga via Arlanda och förhoppningsvis även locka till fler öppnandet av fler amerikanska flyglinjer från Stockholm.

US preclearance finns idag på Irland, på flygplatserna i Dublin och Shannon. Arlanda blir i så fall den andra flygplatsen i Europa att införa detta. Även i exempelvis Kanada har US preclearance funnits i många år.