Registreringskort for å komme inn i Singapore, og de strenge tollreglene på skjermen. Dette var "frokosten". Fan, kaffe og sorbet. Samt Jørn Lier Horst på ebok.

Registreringskort for å komme inn i Singapore, og de strenge tollreglene på skjermen. Dette var ”frokosten”. Fan, kaffe og sorbet. Samt Jørn Lier Horst på ebok.

Läs artikeln »