Under denna vecka avslöjades det att det australienska flygbolaget Quantas kommer sluta med ombordförsäljning av tullfria varor från och med årsskiftet. Kommer detta att spridas till övriga av världens flygbolag?

Det är svårt att förutse framtiden, men hur ofta ser du mer än en handfull passagerare köpa skattefria varor ombord? Ombordförsäljningen har under de senaste åren fått kämpa i hård konkurrens från ett allt större utbud av shopping på flygplatser och inte minst online shopping, som växer i det närmaste exponentiellt.

shopping-on-board2

Flera marknadsanalytiker har hävdat att glansdagarna för tax-free försäljning ombord är över och har varit så under flera år. Och när jättar som Amazon öppnar på nya marknader – till exempel deras senaste lansering i Australien – kommer efterfrågan på ombordförsäljning att minska. Detta spelade utan tvekan en stor roll när Qantas beslutade att göra sig av med sitt omfattande lager av tullfria produkter.

Ombordförsäljning av tull-fira varor verkar fortfarande vara att föredra för vissa, speciellt för dem från Mellanöstern och ombord flygbolagen från gulfstaterna. Och, om tanken på att få stå och vänta i en kö vid en tax-free affär vid ankomst, tvingas få ditt boardingkort utskrivet och om en dålig valutakurs irriterar dig så är det ingen fara på färde än; det kan ta sin tid innan försäljning ombord av tullfria varor blir helt föråldrat.

Vad tycker du? När köpte du senast något ombord ett flyg? Är priserna och utbudet tillräckligt bra för att kunna konkurrera med vad som erbjuds på flygplatserna?