Swissport och SAS meddelar idag att de tecknat ett så kallat Letter of Intent med avsikten att Swissport ska få fullt ägarskap över SAS markservice i Sverige, Norge och Danmark. Inledningsvis skapas ett joint venture där ledning och drift av SAS Ground Handling och fraktverksamheten Spirit flyttas över till Swissport. Joint venture bolaget kommer ägas till 51% av Swissport och till 49% av SAS.

Avsiktsförklaringen öppnar för fortsatta förhandlingar med en möjlig komplett outsourcing av SAS marktjänst, inklusive dagens 5000 heltidsanstälda.

För SAS är avsiktsförhandlingen en viktig del i 4XNext Generation (4XNG) med målsättning att minska komplexiteten och skapa en bättre och mer flexibel kostnadsbas i SAS.