Tysk media uppger att den franska transportkoncernen Veolia planerar att avyttra flertalet av sina underdivisioner. Veolia bedriver persontrafik i nästan alla Europeiska länder, men har sedan tidigare sålt dotterbolagen i Norge och Danmark. Nu planerar Veolia en försäljning även av den svenska och finländska verksamheten, vilket innebär att de helt släpper greppet om Skandinavien. Även verksamheterna i Tyskland, Belgien och Holland ska vara aktuella för försäljning.

Veolia vann bara för några dagar sedan upphandlingar om persontrafik i Småland, på bland annat den välkända Krösatågslinjen.

Uppgifter om försäljning (på tyska): Käufer für Veolia Verkehr gesucht
Upphandling av småländsk tågtrafik: Veolia Transport vann upphandling | Järnvägsnyheter.se