Halvstatliga Turkish Airlines fortsätter motbevisa tesen om ineffektiviteten i att låta regeringar medverka i stora flygbolagssatsningar. Flygåret 2012 innebar nya rekordsiffror för bolaget, och visionerna för 2013 är minst lika storslagna.

Turkish Airlines hoppas för 2013 på en femtonprocentig passagerartillväxt och har, i syfte att nå målet, annonserat 19 nya flyglinjer fram till sommaren. Den massiva expansionen, som främst sker till Mellanöstern och Afrika, resulterar också i en flygplansflotta med hela 214 flygplan. För att sätta siffrorna i proportion kan sägas att Scandinavian Airlines har ungefär halva den flygplansflottan, och betydligt mindre flygplansmodeller.

Nedan följer en komplett lista över de nya flyglinjerna:

December (2012)
Kermanshah och Isfahan, Iran
Douala, Kamerun
Niamey, Niger
Ouagadougou, Burkina Faso
Sebha, Libyen
Buenos Aires, Argentina
Kilimanjaro, Tanzania
Mombasa, Kenya

Januari
Libreville, Gabon

April
Constanta, Rumänien
Gassim, Saudiarabien
Houston, USA
Rotterdam, Holland

Maj
Abha, Saudiarabien
Malta
Tallinn, Estland
Vilnius, Litauen

Juni
Luxembourg
Santiago De Compostela, Spanien