Den 4 december öppnade Turkish Airlines den nya linjen från Istanbul till Kilimanjaro och Mombasa som trafikeras som en triangelrutt. Linjen kommer trafikeras med en Boeing 737-900. Goda anslutningar finns till och från Skandinavien, dock med något längre väntetid i Istanbul på returresan.

Så här ser tidtabellen ut:

Avgång från Istanbul: 18:10
Ankomst till Kilimanjaro: 01:55
Avgång från Kilimanjaro: 02:55
Ankomst till Mombasa: 03:55
Avgång från Mombasa: 05:00
Ankomst till Istanbul: 10:45