SAS Plus: SAS Logo og kantsyning med blå sting

SAS Plus: SAS Logo og kantsyning med blå sting